Kringsat Af Fiender

A couple of days ago I put out a video on YouTube which I had recorded on my computer from Danish National TV – DR. It was blocked, since they seemingly don’t want me to present it on YouTube. I will now put it here. We will see what will happen…

Performed by the fantastic Anisette from Denmark

Original Norwegian:

Kringsatt av fiender, gå
inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med,
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk – og berik med drøm –
alt stort som var!
Gå mot det ukjente,
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner –
skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes[c] jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

To the Youth

Faced by your enemies
On every hand
Under a bloody storm,
Now make your stand

Fearful your question,
Defenseless, open
What shall I fight with?
What is my weapon?

Here is your battle plan,
Here is your sword
Faith in this life of ours,
humanities worth.

For all our future’s sake,
seek it, defend it,
Die if you must,
raise and sustain it.

silent the weapons go,
Row upon row
Halt your drift to Death,
Stop it with spirit!

War is contempt for life,
Peace is creation
throw your power inn:
the reaper will falter

We all deserve the world,
Harvest and seed
Hunger and poverty
Are born of greed

Don’t turn your face away
From needs of others
Reach out a helping hand
To all your brothers

Now fall the weapons
Powerless down!
If we make human worth,
We create peace.

The stronger army
carries a weight,
precious & unmissable,
cannot be killed,

Here is our solemn vow,
From land to land
We will protect our world
From tyrants’ hand

Defend the beautiful,
Gentle and innocent
Like any mother would
Care for her infant.