Så ensidigt, at det næsten er patetisk – TVA

For tre dage siden sad jeg og så tva, hvorefter jeg begav mig over på dr’s debatside for at skrive et lille vrissent hik om, hvad jeg just havde været vidne til. Det var inden det i forrige artikel kommenterede valg. Jeg bringer mit indlæg her, da jeg har ladet mig belære om dr’s tendens til at fortolke deres ret til at fjerne “anstødelige indlæg” meget liberalt – ofte i eget favør.

Jeg har lige siddet og set TVA (kl 21, 1. feb. 2008), og jeg bliver slået af den evindelige irriterende snæversynede retorik, der bringes i anvendelse, hver eneste gang talen falder på Serbien. Burde man ikke kunne forvente, at en public service station, som holder til huse i et land, hvor der er tradition for at forsøge at se tingene fra flere sider, og i et lidt nuanceret perspektiv, ville afstå fra, kritikløst, blot at kopiere de mantraer, man hører fra CNN og andre overnationale nyheds-apostle? Åbenbart ikke…

Udover at der, i indslaget, endnu en gang, blev (for)tegnet et billede af Serbien som en hob af vilde og brølende nationalister, som er fuldstændig ugenkendeligt for ethvert menneske, som selv har sat sine ben på Serbisk jord og brugt lidt tid på at forstå landets befolkning, så er det dog utroligt, at man ikke (re)introducerer konflikten i Kosovo med et større gran af soberhed: Det er jo ikke kun albanerne, som det lød i indslaget, FN gik ind og beskyttede, og endnu vigtigere: Det er da SLET ikke albanerne, der ikke kan overleve uden deres tilstedeværelse nu.

Dette er givetvis det mest overflødige indlæg i dette debatforum, thi ét eller andet sted oppe i de skinnende nyheds-sale har man jo allerede besluttet sig for, hvis historie det er, der skal fortælles. Og hvem ved – med retten til at fjerne indlæg, så nemt som ved at klikke med musen, kan det jo være, at dette hik i digi-havet snart er glemt.

For en god ordens skyld skal jeg måske lige understrege, at jeg rent faktisk er pære-dansk!

You have a comment? Don't be shy!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.