Migration

I have just moved my site from one web hotel to another. Quite an endeavor, since I practically know nothing about sql databases. It caused me just a little headache for a few days, but as of today, the site is back up and running, just like before!

Jeg har just flyttet mit site fra et web hotel til et nyt. Lidt af en bedrift, eftersom jeg faktisk ikke ved noget om sql databaser. Det gav lidt hovedpine i et par dage, men fra og med i dag, er sitet oppe at køre igen, ligesom før!

You have a comment? Don't be shy!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.