Sundhedsslaver

Jeg har lige siddet og set nogle af de der sundhedsslaver – otorektikere, rawfoodere etc, altimens jeg tænker på den Hellige Apostel Pavles ord til de Kristne i Philippi (3. kapitel):

v17 Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. v18 For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors. v19 De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. v20 Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. v21 Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.

You have a comment? Don't be shy!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.