Happy 2010

Happy 2010 with the following podcast of fr. John Finley – a poetic collection of dictums of late Fr. Alexander Schmemann, all describing the orthodox vision of the Holy Eucharist, from which we draw our life:

Patriark Pavles Påskeepistel 2009

Den Serbiske Orthodoxe Kirke til hendes åndelige børn, Påsken 2009

PAVLE

Af Guds nåde

Orthodox Ærkebiskop af Pec, Metropolit af Beograd-Karlovci og Serbisk Patriark, med alle den Serbiske Orthodoxe Kirkes Hierarker – til hele præsteskabet, munkene, og alle vor Kirkes sønner og døtre: Nåde, barmhjertighed og fred fra Gud, Faderen og vor Herre Jesus Kristus og den Hellige Ånd med den glade Påskehilsen:


KRISTUS ER OPSTANDEN!
HAN ER SANDELIG OPSTANDEN!

“Lad os kalde selv dem, der hader os, ‘Brødre’
og tilgive dem ved opstandelsen.”

(Påske hymne) Continue reading “Patriark Pavles Påskeepistel 2009”

+ Patriark Pavle tager til genmæle

I sin påskehilsen til det serbiske folk, talte den serbiske patriark, Pavle, om Kosovo og Metohija. En oversættelse bringes her, og hele påskehilsenen kan læses, på engelsk, på Den Serbiske Orthodoxe Kirkes hjemmeside.

pavleI disse dage med påskeglæde, i denne tid med guddommelig nåde mod alt og alle, kan vi ikke undlade at huske den menneskelige uretfærdighed og vold fra de stærke i denne verden, som vort Kosovo og Metohija udsættes for, vort Serbien og hele den serbiske nation. Kosovo og Metohija er en integreret del af enhver serbers liv, og enhver serber er en del af Kosovo og Metohija. Fordi de vidste dette, ville de, som forårsagede denne historiske uretfærdighed, tildele det dybest mulige sår, ubærlige smerte og lidelse – den smerte og lidelse som leder os til den ene, frelsende lidelse, nemlig vor Herres, på Golgatha. Continue reading “+ Patriark Pavle tager til genmæle”