Dejlig er jorden

Så er det atter december, og der skal til (for manges vedkommende) at gøres klar til Julefejring ved månedens afslutning. Og med til dette hører, at man lytter til et bestemt katalog af sange og hymner, hvor “Dejlig er jorden” også ofte medregnes, om end den vist egentlig ikke er en decideret julesalme.

Ikke desto mindre er det da en lejlighed til at reflektere lidt over, hvad denne hymne egentlig omhandler—og en sådan reflektion indeholder ovenstående optagelse. Glædelig december måned! Jorden er dejlig!

CHRIST IS BORN!

Glorify Him!

Troparion, Tone IV —

Thy nativity, O Christ our God,
hath shone forth the light of knowledge upon the world;
for therein those who worship the stars
have been taught by a star to worship Thee,
the Sun of righteousness,
and to know Thee the Orient from on high.
O Lord, glory be to Thee!

Kontakion, Tone III idiomelon —

Today the Virgin giveth birth unto the Transcendent One,
and the earth offereth a cave to the unapproachable One.
Angels and shepherds give glory,
the magi journey with the star.
For unto us a Child is born, the preeternal God.

KRISTUS FØDES!

Lovpris Ham!

Troparion, 5. tone:

Din fødsel, Kristus, vor Gud,
har fremskinnet kundskabens lys over verden;
thi derved har de, som tilbeder stjerner,
af en stjerne lært at tilbede Dig,
retfærdigheds Sol,
og at kende Dig, Solopgang fra det høje.
Herre, ære være Dig!

Kontakion, 3. tone:

I dag føder Jomfruen den Transcendente,
og jorden byder den Utilnærmelige en grotte.
Engle og hyrder giver ære,
de vise mænd rejser med stjernen.
Thi os er et Barn født – Gud før al evighed.

For more texts on the feast, go to Holy Trinity Russian Orthodox Church’s Calendar page.

Music taken from http://www.youtube.com/watch?v=D50-8JlcwSg

Pictures from the day

Badnji Dan – Christmas Eve

It’s Badnji Dan, Christmas Eve, according to our orthodox calendar, and I am going to go out with my brother and friend Miša to fell the young oak for tonight.

Grant, O God, that there be health and joy in this home, that our grain and grapevines yield well, that children be born healthy to us, that our property increase in the field, pen, and barn!

Those who want to read more about Serbian customs when celebrating the Nativity of our Lord, God and Savior, Jesus Christ, are welcome to do so in a very standardized version on WikiPedia.

Pictures from the day